SGG TIMELESS®

Popis

SGG TIMELESS® je sklo s antikorozním povlakem určené pro sprchové zástěny. Toto sklo se čistí výrazně snadněji, než běžná skla bez povrchové úpravy. Povlak na povrchu SGG  TIMELESS® je téměř neviditelný. SGG TIMELESS® se vyrábí v několika tloušťkách na základním substrátu SGG  PLANICLEAR® (na vyžádání případně i jiné druhy substrátů - SGG DIAMANT®, SGG PARSOL®).

ZÁRUKA
Na sklo pro sprchové zástěny SGG  TIMELESS® se vztahuje záruka ochrany proti korozi pro prvního kupujícího po dobu 10 let, přičemž se počítá od prvního dodání, při splnění běžných podmínek používání a dodržení pokynů pro montáž, manipulaci, údržbu, ale i dalších doporučení pro používání skel Saint Gobain.

 

 

Použití

Sklo SGG TIMELESS ® je navrženo pro použití v koupelnách. Lze jej použít na sprchové zástěny, sprchové kouty či vanové zástěny.

 

Výhody

- Vysoká transparentnost a neutrální vzhled
SGG TIMELESS ® je speciální, téměř neviditelný povlak, nanesený na čirém skle SGG PLANICLEAR®. SGG TIMELESS® je proto velmi transparentní a nezkresluje vnímání barev, a to bez ohledu na tloušťku skla.

- Antikorozní účinek pro zachování transparentnosti
Sklo je chráněno proti korozi, neztrácí barvu a uchovává si tak svůj vysoce atraktivní vzhled.

- Snadnější čištění
Voda stéká rychleji po skle, což omezuje usazování vodního kamene a vznik skvrn. Případné skvrny či nečistoty lze z povrchu skla odstranit mnohem snadněji, než v případě skel bez povrchové úpravy.

- Vysoká odolnost
SGG TIMELESS ® se vyrábí magnetronovým nanášením povlaku oxidů kovu. Tato úprava je velmi trvanlivá a bez problémů vydrží všechny druhy průmyslového zpracování.

 

Sortiment

SGG TIMELESS ® je k dispozici v čirém provedení v tloušťkách 4, 6, 8 a 10 mm.

Tolerance tloušťky materiálu:
± 0,2 při 4 a 6mm
± 0,2 při 8 a 10mm

Standardní rozměry:
3 210 x 6 000 mm (pro jiný rozměr kontaktujte SAINT-GOBAIN GLASS).

 

Technická data

 

Možnosti zpracování

SGG TIMELESS ® je sklo s povrchovou úpravou na jedné straně. Jedná se o výrobek určený k tepelnému tvrzení. Tvrzení je nezbytné k dosažení finálních vlastností skla.

Povlak na povrchu skla SGG TIMELESS ® je v podstatě neviditelný. Pro určení strany skla s povrchovou úpravou se doporučuje identifikovat pomocí UV lampy nebo detektoru cínovou stranu skla. Povlak SGG TIMELESS ® se vždy nachází na opačné straně.

Následně je vhodné označit cínovou stranu skla (tj. stranu bez povrchové úpravy) nálepkou.

Výrobek je možné bez problémů zpracovávat za podmínek obecně platných pro plavené sklo.

SGG TIMELESS ® lze řezat, opracovávat jeho hrany či tvrdit.

Je možné ho také ohýbat (poloměr ohybu až 1 m). Testování se musí provádět s menšími poloměry ohybu.

SGG TIMELESS ® lze potisknout sítotiskem na obou stranách.

Sklo může být vrstvené za předpokladu, že bylo předem vytvrzeno a povlak se nachází na vnější straně.

Pro každou fázi zpracování se doporučuje používat čisté nástroje a materiály, které zamezí poškrábání povrchového povlaku. Sklo musí být po každém kroku zpracování pečlivě vysušeno, aby na jeho povrchu nezůstávaly stopy cizích látek nebo nečistoty. Ty by mohly být po vytvrzení trvalé.

(Pro více informací viz „Pokyny pro zpracování SGG SGG TIMELESS ®‟).

 

Normy a předpisy

SGG TIMELESS ® splňuje požadavky následujících norem a nařízení:
 - EN 14428: „Sprchové zástěny – Provozní požadavky a zkušební metody”
 - EN 1096 (třída A): „Sklo ve stavebnictví – Sklo s povlakem”

 

Zpracování a instalace

Sklo se musí instalovat tak, aby speciální povlak SGG TIMELESS ® směřoval dovnitř sprchové zástěny.
SGG TIMELESS ® lze instalovat stejně jako ostatní sprchová skla stejné tloušťky. V každém případě musí montáž splňovat aktuálně platné normy a nařízení v oblasti bezpečnosti.


SGG TIMELESS ® je třeba pravidelně čistit. Čištění se provádí jemnou tkaninou a vodou či stěrkou. Povoleno je používat obvyklé čisticí prostředky používané pro sprchové zástěny.
Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující abrazivní složku či jakékoliv abrazivní nástroje.

(Pro více informací viz „Pokyny pro používání SGG TIMELESS ®”).