SGG PLANITHERM®

Popis

SGG PLANITHERM označuje řadu vysoce výkonných skel s nízkou emisivitou. Tyto výrobky tvoří čirá skla, na která byl nanesen tenký transparentní povlak složený z materiálů kovového původu.
Tento povlak má vlastnosti nízké emisivity:
- odráží infračervené paprsky na velké vlnové délce zpět do místnosti a tím minimalizuje tepelné ztráty.

SGG PLANITHERM přináší izolačnímu sklu vysokou účinnost: během studených období výrazně snižuje tepelné ztráty díky záření přes sklo.
Sklo SGG PLANITHERM se vyrábí nanesením tenkého kovového povlaku metodou katodového rozprašování na čiré sklo.
Celý proces probíhá ve vakuovém prostoru. Podle složení tohoto povlaku lze získat několik různých výrobků.
Odlišují se mezi sebou:

- spektrofotometrickými vlastnostmi;
- tepelnými vlastnostmi;
- charakteristikami úpravy.

Řada nízkoemisních skel SGG PLANITHERM zahrnuje tyto výrobky:

SGG PLANITHERM XN – NOVINKA!
sklo s vylepšenou energetickou bilancí, hodnota g 0,54, LT 74%, hodnota Ug 0,6 W/m²K**
SGG PLANITHERM XN II – NOVINKA!
verze skla SGG PLANITHERM XN vhodná pro tvrzení. Jeho vlastnosti po tvrzení jsou stejné jako vlastnosti skla SGG PLANITHERM XN.
SGG PLANITHERM ULTRA N:
sklo s velmi nízkou emisivitou; barevně neutrální; hodnota Ug 1,1 W/m²K*
SGG PLANITHERM ULTRA N II:
varianta skla SGG PLANITHERM ULTRA N vhodná pro tepelné tvrzení.
SGG PLANITHERM ONE:
sklo s extrémně nízkou emisivitou 0,01; hodnota Ug 1,0 W/m²K*.
SGG PLANITHERM ONE II:
varianta skla SGG PLANITHERM ONE vhodná pro tepelné tvrzení.
SGG PLANITHERM MAX:
povlak na základním skle SGG DIAMANT; hodnota Ug 0,7 W/m²K**.
SGG PLANITHERM MAX II:
varianta skla SGG PLANITHERM MAX vhodná pro tepelné tvrzení.
SGG PLANITHERM LUX:
sklo s velmi vysokou světelnou propustností a velmi vysokou hodnotou g na základním skle SGG PLANICLEAR; hodnota g 0,62, LT 73 %, hodnota Ug 0,8 W/m²K**.
SGG PLANITHERM LUX II:
varianta skla SGG PLANITHERM LUX vhodná pro tepelné tvrzení.
SGG PLANITHERM RELAX:
sklo pro pohodlí v každém ročním období.
SGG PLANITHERM RELAX II:
varianta skla SGG PLANITHERM RELAX vhodná pro tepelné tvrzení.

* Izolační sklo se složením 4(16)4, s 90% argonovou výplní.
** Izolační sklo se složením 4(12)4(12)4, s 90% argonovou výplní.

 

Palais D.U.C., Parma, Italien
Architekten: Italo Jemmi & Lorenzo Berni

 

Použití

Skla řady SGG PLANITHERM jsou určená k použití do izolačních skel jak pro novou výstavbu, tak pro renovaci:
- okna a střešní okna v obytných a rodinných domech;
- verandy a lodžie;
- okna a fasády v nebytových domech (kanceláře, veřejné budovy, atd.).

Výborně se kombinují se všemi existujícími typy rámů: PVC, dřevo, hliník, kombinované.

Výběr skla se řídí dvěma technickými kritérii:
- výkony tepelné izolace (koeficient U);
- potřebou použít tvrzené sklo.

Estetický aspekt: Při pohledu z exteriéru mají skla řady SGG PLANITHERM velmi neustrální aspekt. Pro zachování homogenního vzhledu se však doporučuje používat pouze jeden typ zasklení na stejné fasádě.

 

Výhody

Izolační sklo obsahující sklo řady SGG PLANITHERM je až 3x více tepelně účinné než izolační sklo bez povlaku. U dvojskla může dosáhnout hodnoty Ug 1,0 W/(m2.K)*, u trojskla dokonce až Ug 0,4 W/(m2.K)**.

Taková tepelná izolace má mnoho výhod.
• Výrazné snížení nákladů na vytápění (elektřina, plyn, topný olej, dřevo).
• Větší komfort:
- téměř naprosté odstranění studených míst kolem oken a zasklených ploch;
- maximální využití prostoru;
- snížení rizik kondenzace na vnitřním skle;
- možnost zasklít velké plochy a zároveň dodržet omezení obsažená v existujících nařízeních ohledně tepla;
- ochrana životního prostředí snížením emisí skleníkového plynu (CO2).

Tohoto tepelného výkonu je dosaženo při zachování:
- vysoké úrovně světelné propustnosti: vyrazného přívodu přirozeného světla přes sklo;
- vysoké úrovně energetické propustnosti (vysoký solární faktor g);
- neutrálního aspektu při odrazu a propustnosti.

• Možnost kombinovat v izolačním skle další funkce:
- samočisticí funkci;
- akustickou izolaci;
- ochranu majetku
- protisluneční ochranu;
- dekorativní charakteristiku;
- zachování soukromí.

* Izolační dvojsklo SGG CLIMAPLUS ONE 4(16)4, s 90% argonovou výplní.
** Izolační trojsklo SGG CLIMATOP ONE 4(12)4(12)4, s 90% kryptonovou výplní, s povlakem na pozici 2 a 5.
 

Sortiment

Monolitické sklo

Výrobky řady SGG PLANITHERM jsou dodávány v rozměrech 6,00m x 3,21m.
Na přání mohou být dodány i v upravených rozměrech. 

Standardními tloušťkami jsou: 4 - 6 - 8 - 10mm, nekteré druhy jsou dostupné i v tloušťce 3 a 12mm.
Pro více informaci se obraťte na Vašeho obchodního zástupce.

 

Vrstvené sklo

Řady skel SGG PLANITHERM je k dispozici jako vrstvené sklo s běžným složením:


- buď klasická fólie PVB (řady SGG STADIP a SGG STADIP PROTECT);
- nebo akustická PVB fólie (řada SGG STADIP SILENCE).
 

Tvrzené sklo

Veškerá produktová řada SGG PLANITHERM je k dispozici také ve variantě k tepelnému tvrzení. Verze pro tepelné tvrzení je označena "II".
Barva a vlastnosti jsou po tepelnám zpracování identické s nekalitelnou variantou.
 

Technická data

Sklo SGG PLANITHERM musí být povinně sesazeno do izolačních skel, spektrofotometrické vlastnosti jsou dány pouze pro izolační sklo.
Jako protilehlá tabule může být použito čiré plavené sklo nebo jiné funkční sklo s povlakem.
Výpočet spektrofotometrických dat je možné provést v kalkulačním software CALUMEN II - zdarma v sekci "Ke stažení".

Pozice povlaku
Nízkoemisní povlak se obvykle umisťuje na pozici 3 izolačního dvojskla. Umístění na pozici 2 nemá žádny vliv na tepelné vlastnosti izolačního skla koeficient U. Estetický vzhled však může být rozdílný na pozici 2 a 3. U izolačního trojskla se povlak obvykle umisťuje na pozici 2 a 5. Na prostřední tabuli se používá plavené či extračiré sklo. Při umístění povlaku na pozici 3 izolačního trojskla, je v některých případech nutné sklo tepelně tvrdit.

Reflexe
Skla s povlakem mohou vykazovat mírné aspektové odchylky, jestliže je pozorován jejich odraz.
To platí také pro neutrální skla. Jedná o charakteristiku, která je vlastní danému výrobku. Závisí na vzdálenosti, na úhlu pozorování, na vztahu mezi úrovněmi vnitřního a vnějšího osvětlení budovy a na povaze předmětů, které se na fasádě odrážejí.

Možnosti zpracování

Výběr nejvhodnější metody pro instalaci a sesazení izolačních skel se provádí v návaznosti na různé faktory, mezi které patří:

- rozměr skel;
- expozice vnějšímu namáhání;
- typ rámu nebo fasádního systému.

Techniky použití a upevnění skel musejí být ve shodě s doporučeními platných vnitrostátních norem.
Sesazení a instalace skla, přípustné odchylky rámů a rozměry drážek nejsou u SGG PLANITHERM specifické.

Poznámka
Sklo musí být tepelně tvrzeno, jestliže zasklení, umístěné mezi 2 oblastmi, představuje riziko teplotního rozdílu vyššího než některé kritické hodnoty.
Oteplení skla je totiž ovlivňováno klimatickými podmínkami a výškou drážky.
Také je ovlivňováno zastíněním sousední budovou, blízkostí zdroje tepla nebo roletami pro zatemnění.
 

Normy a předpisy

Izolační sklo obsahující sklo s povlakem řady SGG PLANITHERM umožňuje oknům s rámem (hlinikový s tepelným přerušením, dřevěný, PVC) vyhovět platným požadavkům na tepelné vlastnosti.
Skla s povlakem SGG PLANITHERM odpovídají požadavkům třídy C evropské normy EN 1096 a mají příslušné CE označení. 
 

Zpracování a instalace

Všechny výrobky řady SGG PLANITHERM musejí být povinně sesazeny do izolačních skel.
Předtím však mohou projít následujícími úpravami:
- vrstvení;
- tvrzení nebo tepelné zpevnění (verze pro tepelnou úpravu SGG PLANITHERM II).

Sesazení do izolačního skla

• Všechny povlaky SGG PLANITHERM musí být před sesazením do izolačního skla po obvodu odstraněny.
• Povlak je vždy umístěn ve vnitřní části, u izolačního dvojskla obvykle na pozici 3 a u izolačního trojskla na pozicích 2 a 5.

 

Tvrzení, tepelné zpěvění, Heat-Soak-Test

• Pouze verze k tepelnému tvrzení SGG PLANITHERM "II" mohou být tvrzeny nebo tepelně zpevněny a mohou projít heat-soak testem.
• Sklo SGG PLANITHERM "II" musí být povinně tvrzeno před sesazením do izolačního skla.Tepelným zpracováním získává své vlastnosti a výkonnost. Může být také tepelně zpevněné a podstupovat heat-soak test po tvrzení.
• Jestliže však jsou tato skla tvrzena nebo tepelně zpevněna, nemohou být následně řezána, tvarována ani do nich nelze vrtat. Nemohou do nich být vrtány díry a zářezy. Všechny tyto úpravy se musejí provádět před tvrzením skla.

 

Opracování hran a vrtání

Opracování hran a vrtání skel SGG PLANITHERM může být prováděno pouze se speciálně navrženými stroji pro skla s povlakem.

 

Vrstvené sklo

• Všechna skla řady SGG PLANITHERM mohou být vrstvena.
• Povlak je umístěn na vnější straně vrstveného skla.
• Povlak nesmí přijít do styku s PVB fólií.
• Ve všech případech musí projektant a zákazník schválit rozdíly kolorimetrických charakteristikmezi SGG PLANITHERM vrstveným a SGG PLANITHERM nevrstveným.