SGG MIRALITE® REVOLUTION

Popis

Postup výroby byl krok za krokem optimalizován, takže je nyní zrcadlo SGG MIRALITE REVOLUTION ještě ekologičtější.
 

Neobsahuje jedovaté látky, a výrazně tak přispívá k ochraně životního prostředí. Díky intenzivnímu výzkumu a vývoji se kvalita a životnost zrcadla časem nemění. Toto atraktivní zrcadlo vytvoří v místnosti přirozené světlo a příjemnou atmosféru.

 

Použití

Zrcadlo SGG MIRALITE REVOLUTION dodá interiérům obzvláště atraktivní vzhled. Místnosti jsou díky němu světlejší a útulnější a jeho originální design navodí přátelskou atmosféru.

Zrcadlo lze použít v bytech (koupelny, haly, chodby ...), ale i v komerčních prostorách, jako jsou kanceláře, nákupní centra, hotely, restaurace nebo fitness studia.

Ať už jako zrcadlo s rámem nebo bez rámu, obklad stěny, prvek nábytku (dveře skříně, police, vnitřní obložení) nebo vývěsní štít – zrcadlo SGG MIRALITE REVOLUTION nabízí celou řadu možností pro ztvárnění interiérů.

Sortiment

SGG MIRALITE REVOLUTION je k dispozici ve standardních tloušťkách 3, 4, 5 a 6mm na čirém skle SGG PLANICLEAR, extra čirém skle SGG DIAMANT nebo na barevném skle SGG PARSOL bronzový či šedý.

Výrobní rozměry:
PLF: 3210 x 6000 mm
DLF: 3210 x 2000/2250/2440/2550 mm
Tolerance tloušťky:
+/- 0,2 mm
 

Technická data

Kvalita měření orientovaného odrazu světla s normalizovaným druhem světla D65 pod úhlem dopadu 8° vzhledem ke kolmici (EN 410)

 

Všechny hodnoty jsou uvedeny pro SGG MIRALITE REVOLUTION
na čirém skle a +/- 1 %.
 

Možnosti zpracování

Upevňovací systémy

Každá oblast použití vyžaduje to správné upevnění zrcadla. Výběr upevňovacího systému závisí na podkladu stěny a zrcadla, tloušťce zrcadla, jeho velikosti a optických vlivech.

 

Upevnění pomocí patentek

Při montáži normálního zrcadla na stěnu je třeba dodržet minimální vzdálenost 10 mm od stěny, aby byla zajištěna ventilace v zadní části zrcadla. Pro tento způsob upevnění je ideální upevňovací systém s patentkami KINON, který navíc neviditelně zmizí za zrcadlem. Plechy nalepené na zadní straně zrcadla zapadnou do zalomených nastavitelných nástěnných háčků, které se předtím našroubují do stěny. Tento způsob montáže umožňuje dodatečné vyrovnání zrcadla ve vertikálním i horizontálním směru, což výrazně usnadňuje montáž zejména velkých zrcadel. Po správném nastavení se zrcadlo připevní pomocí samolepicích patentek

 „Sada pro upevnění pomocí patentek 1001“ obsahuje všechny díly, které jsou potřebné pro montáž zrcadel o velikosti 1,6 m² a tloušťce 6 mm. To odpovídá hmotnosti cca 25 kg. U zrcadel o větší velikosti nebo tloušťce musí být použito více sad. Pro zrcadla o hmotnosti < 12 kg je dostačující „Sada 1000“ (do velikosti 0,8 m² při tloušťce 6 mm).


 

 

 

Spojení šrouby s odstupem od stěny

Pro tento způsob montáže je třeba objednat zrcadlo s otvory vyvrtanými na příslušných místech. Upevnění musí být provedeno velmi pečlivě, aby případné nerovnosti nemuselo přebírat zrcadlo, ale aby mohly být vyrovnány pomocí vymezovacích podložek.


 

 

 

Magnetické upevnění

Na zadní stranu zrcadla se pomocí speciálního lepidla přilepí 4 upevňovací plechy. Na stěnu se připevní 4 magnety, které poté zrcadlo díky plechům bezpečně udrží. Ve specializovaných obchodech lze koupit kompletní sady upevňovacích magnetů s návodem k montáži.

 


 

 

Speciální U-lišty

Lišty se našroubují na stěnu jako dolní a horní obruba zrcadla, přičemž lze vyrovnat případné nerovnosti. Speciální U-lišty lze použít u jednotlivých zrcadel i při montáži několika zrcadel vedle sebe.
 

 

 

Oboustranné lepicí pásky

Páska musí být nalepena paralelně ke směru zavěšení a musí být rovnoměrně rozmístěna po celé ploše.

 

 

 

Jednosložkové spojovací prostředky

Jednosložkové spojovací prostředky musejí být nanášeny ve tvaru housenky paralelně ke směru zavěšení.


 

 

 

 

Podklad zrcadla

Při upevňování zrcadla pomocí lepicí pásky na dřevotřískovou desku nebo laťovku musí být podklad ošetřen uzavíracím základem, protože jinak není zaručena přilnavost lepicí pásky.
 

Při montáži zrcadla musí být zajištěna planimetrie podkladu (kontrola srovnávací latí) a volná průtažnost nosného materiálu (je třeba zabránit rozdílné roztažnosti jednotlivých materiálů, aby bylo dosaženo nezkreslené reprodukce odrazu zrcadla). Pro všechna usazení – zejména na stropech – platí příslušné podmínky německého předpisu pro zadávání stavebních prací (VOB).
 

Použití v extrémních podmínkách

V případě instalace zrcadel bez ochranné folie na zadní straně v jízdárnách, plovárnách, lázních, saunách a ve s nimi sousedících prostorech s trvale extrémně vysokou vlhkostí vzduchu, resp. chemicky agresivními výpary, nelze poskytnout žádnou záruku na životnost povlaku zrcadla.
Do takovýchto prostor doporučujeme instalaci zrcadel s ochrannou folií na zadní straně. Hrana zrcadla by v tomto případě měla být utěsněna silikonem bez obsahu kyseliny octové (viz zrcadlo s ochrannou folií na zadní straně). Poté lze instalaci zrcadla provést pomocí patentek nebo svorek.
 

Zapuštění do úrovně obkladů

K zapuštění do úrovně obkladů lze použít pouze zrcadla s ochrannou folií na zadní straně. U ostatních zrcadel nelze v tomto případě uznat nárok na záruku. K nalepení se používá silikon bez obsahu kyseliny octové (viz zrcadlo s ochrannou folií na zadní straně).
 

 

 

Zrcadlo se zasadí do vybrání v úrovni obkladů. Zafixuje se montážními podložkami nebo lepicí páskou. Kolem dokola se utěsní výše uvedeným silikonem.

 

 

Byt • Zařízení interiéru: D. Kiener


Skvrny, které vznikají běžným používáním, jako jsou stříkance, kapky atd., stačí otřít měkkým suchým hadříkem. Úporné skvrny, např. mastnotu, kosmetické prostředky atd., lze odstranit pomocí kůže na okna, kterou je třeba vymáchat ve vlažné vodě a dobře vyždímat. Pokud je zrcadlo otíráno na vlhko, je třeba dávat pozor, aby na okrajích nezůstaly žádné zbytky kapek.

Pozor:

Při používání agresivních čisticích prostředků nebo chemikálií všeho druhu zaniká jakákoli záruka na povlak zrcadla.
Při nákupu čisticích prostředků mějte na paměti, že čisticí prostředky na sklo často nejsou určeny  k čištění zrcadel.

 

Normy a předpisy

Zrcadla SGG MIRALITE-EVOLUTION vyrobená společností Saint-Gobain Glass splňují požadavky normy EN 1036.
Při použití v interiéru je na zrcadla SGG MIRALITE-EVOLUTION poskytována 7letá záruka proti korozi* za předpokladu, že podmínky pro skladování, zpracování a instalaci odpovídají všeobecným technickým předpisům a návodům společnosti SAINT-GOBAIN GLASS.
 

* Záruka se vztahuje na korozi tak, jak je definována v normě EN 1036. Začíná běžet datem výroby zrcadla. Pro případ uznání záruky se společnost SAINT-GOBAIN GLASS zavazuje, že nahradí původní hodnotu vadného, neupraveného zrcadla, které bylo dodáno na adresu první dodávky. SAINT-GOBAIN GLASS si vyhrazuje právo na kontrolu a případné vzetí vadného zrcadla zpět. Zákonná záruka tím zůstává nedotčena. Ze záruky jsou vyloučena: zrcadla nainstalovaná ve velmi vlhkém a horkém prostředí, zrcadla, která jsou vystavena působení agresivních prostředků, jako jsou např. výrobky obsahující chlor (plovárny), a všeobecně zrcadla nainstalovaná v exteriérech.

 

 

Výstavní sál, Champagnole,
Frankreich

 

Zrcadlo s ochrannou folií na zadní straně

Alternativou pro použití ve velmi náročných podmínkách je zrcadlo s ochrannou folií na zadní straně. Bylo vyvinuto pro použití v oblastech, ve kterých je vyžadována zvýšená ochrana proti poškození stříbrného povlaku a vrstev laku, jako jsou například prostory s mimořádně vysokou, permanentní vlhkostí vzduchu nebo agresivními výpary nebo prostory, kde okolnosti vyžadují použití chemických čisticích prostředků, jako jsou plovárny, lázně, sauny, nemocnice nebo školy.
 

U zrcadla SGG MIRALITE s ochrannou folií není ventilace v zadní části zrcadla nutná, zrcadlo může být zapuštěno do úrovně obkladů. Nalepení na stěnu a vyplnění mezer mezi zrcadlem a sousedními materiály je provedeno pomocí trvale elastických lepidel, jako jsou např. lepidlo na zrcadla Ego, Henkel-Macroplast UR 200 nebo Citax Klebetechnik GmbH (bez obsahu kyseliny octové).
 

Zrcadlo SGG MIRALITE s ochrannou folií je dodáváno ve všech velikostech od rozměru 300 x 400 mm až do rozměru 2400 x 1200 mm, na přání i s plochou fazetou na okraji.
 

Dvojité zrcadlo

Dvojité zrcadlo se skládá ze dvou zrcadel o tloušťce 3 mm, která jsou k sobě přilepena lakovanými plochami pomocí speciálního lepidla a poté obroušena. Tato oboustranná zrcadla jsou používána zejména jako zrcadlové dveře nebo jako prvky nábytku. Mohou být opatřena patkami, které umožňují vsazení zrcadla do oboustranně namontovaných závěsů na nábytku, zrcadlových skříních atd.

 

Bezpečnostní zrcadlo

Tam, kde jsou zrcadla vystavena vysoké mechanické zátěži, hraje bezpečnost velmi důležitou roli. Ať už se jedná o sportovní haly, fitness centra, nemocnice, mateřské školy, výrobu lodí a vozidel nebo o zrcadla nainstalovaná nad úrovní hlavy: bezpečnostní zrcadla SGG MIRALITE splňují i ty nejnáročnější požadavky.
Podle požadavků na bezpečnost existují různá provedení, která bez problémů obstála při zatěžkávacích zkouškách provedených dle norem EN, resp. která splňují speciální zkušební předpisy pro průmysl nebo železnici. Bezpečnostní zrcadla SGG MIRALITE tak disponují technickou kvalifikací dle norem EN 18032 část 3 (odolnost proti nárazu míčem), EN 52337 (kyvadlová zkouška) a EN 52338 (zkouška s padající kuličkou).

 

Zpracování a instalace

Zrcadlo SGG MIRALITE REVOLUTION je vhodné pro řezání do běžných i méně obvyklých geometrických tvarů. Po rozřezání může být vrtáno a upravováno (zkosená hrana, sražená hrana atd.).
 

Zrcadlo SGG MIRALITE REVOLUTION lze individuálně upravit například nalepením loga, pískovaným motivem nebo gravírováním na zadní straně.