SGG COOL-LITE®

Popis

SGG COOL-LITE protisluneční sklo se vyrábí nanášením povlaku (vrstvy anorganických látek) metodou katodového rozprašování ve vakuovém prostoru na čiré nebo probarvené sklo.
Tento povlak dává sklu jeho protisluneční vlastnosti a charakteristický vzhled.

Skla s povlakem SGG COOL-LITE obsahují 3 řady:

- SGG COOL-LITE XTREME - extrémně účinné protisluneční zasklení se selektivitou > 2.
- SGG COOL-LITE K a SKN - vysoce selektivní protisluneční skla. Propouštějí maximální objem světla a minimum tepla.
- SGG COOL-LITE ST - vysoce odolné protisluneční sklo vhodné k dalšímu zpracování (tvrzení, ohýbání, vrstvení, potisk,...).
 

Použití

• Kanceláře a obchody
• Průmyslové budovy
• Hotely a restaurace
• školy a nemocnice
• Verandy a atria

Skla SGG COOL-LITE se používají na fasády a na střechy:
- okna na tradiční fasádě;
- tradiční závěsná stěna;
- strukturální fasáda;
- strukturované sklo VEA (vnější připevněné sklo);
- dvojitý plášť;
- povrch vnějších stěn;
- skleněná stěna a atrium.

 

Výběr zasklení se provádí dle 2 kritérií:

• Výkonnost protislunečního skla:

Podle slunečního záření a orientace fasády a povrchu, který má být sklem pokryt, uživatel zvolí nejlepší kompromis mezi světelenou propustností (TL) a množstvím solární energie, která se do budovy dostává (solární faktor g). Zasklení střechy bude mít světelnou propustnost lehce nižší, než je propustnost fasády.

• Vzhled (pohled z vnějšku):

aspekt (barva, intenzita, odraz) zasklení závisí na 4 faktorech:
   - orientace budovy;
   - okolní prostředí budovy;
   - světelnost;
   - ozáření sluncem.


Definitivní výběr skla se provede dle skutečné situace na základě prototypu.
 

Výhody

• Omezení vstupů slunečního záření: šetří se energie a snižuje se objem klimatizovaného vzduchu.
• Zlepšení vizuálního pohodlí.
• Multifunkční zasklení: Při použití v izolačním skle může SGG Cool-Lite poskytovat zvýšenou bezpečnost nebo pohodlí (tepelná nebo akustická izolace).

 

SGG COOL-LITE XTREME

• Jedinečná selektivita > 2. Selektivita udává poměr propustnosti světla - co možná nejvyšší - k celkové úrovni prostupu energie - co možná nejnižší. Extrémně nízký prostup energie je provázen nejlepší světelnou propustností.
• S Ug = 1,0 W/m2K představuje nejúčinnější protisluneční sklo na trhu.
• Maximální ochranu nabízejí díky vyšší tepelné a mechanické odolnosti varianty k tepelnému tvrzení SGG COOL-LITE XTREME II.

 

SGG COOL-LITE K a SKN

• Úroveň světelné propustnosti je větší a průhlednost je vyšší než u jiných protislunečních skel.
• Tato selektivní skla kombinují vysokou světelnou propustnost s nízkým solárním faktorem a tím snižují náklady na klimatizaci.
• Při sesazení do izolačních skel zajišťují výbornou tepelnou izolaci.
• Na čirém podkladě zůstává vnější aspekt na většině těchto skel neutrální. Světelný odraz je podobný odrazu běžného izolačního skla.
• Varianta SGG COOL-LITE SKN II může být tvrzena a lze ji proto zpracovat do bezpečnostního skla SGG SECURIT. Jsou tak splněny stavební předpisy a snižuje se riziko termického porušení.

 

SGG COOL-LITE ST

• Zakřivená (ohýbaná), smaltovaná nebo pískovaná skla řady ST jsou zdroj pro architektonickou kreativitu.
• Mohou být použita jako izolační nebo monolitické sklo: povlak je vždy umístěn na pozici 2 (strana směrem dovnitř budovy).
• Použití ve vrstveném skle: Povlak může být umístěn také čelem k PVB fólii. Takto získané vrstvené sklo je bez povlaku na vnějších stranách. Jeho vzhled a vlastnosti se budou lišit od podobného výrobku jehož povlak je umístěn na vnější straně vrstveného skla.
• Při sesazení do izolačního skla nebo do strukturální fasády VEC, nemusí být povlak SGG COOL-LITE ST na okrajích odstraněn.
 

Sortiment

Základní skla používaná pro skla s povlakem SGG COOL-LITE jsou:

- čiré sklo SGG PLANICLEAR;
- extra čiré sklo SGG DIAMANT;
- barevné sklo SGG PARSOL.

• Použití exta čirého skla zdůrazňuje neutrálnost a průhlednost neutrálních protislunečních skel.
• Použití základního barevného skla dodá při odrazu zářivou barvu.
• Některé povlaky nanesené na čiré sklo poskytují při odrazu barevný efekt. To je případ SGG COOL-LITE KB 159, jehož povlak má zřetelný namodralý odraz.
• Neutrální sklo má vždy lehké zbytkové zbarvení při odrazu, které se blíží zelené, modré nebo šedé barvě. Neutralita skla se ověří použitím zkušebního vzorku na určeném místě.
• Některé povlaky COOL-LITE mohou být také naneseny na sklo SGG BIOCLEAN, na protilehlou stranu k samočisticí vrstvě.

 

                                                          

Policejní prezidium, Frankfurt nad M., Německo                            "La Razon", Španělsko         
Architekti: KSP Engel und Zimmermann                                   Architekt: Abarrategui Arg. Urb.

 

Možnosti zpracování

• Na fasádě musí být SGG COOL-LITE sesazen povlakem na pozici 2 (= směrem dovnitř do budovy).
• Instalace skla SGG COOL-LITE musí být provedena podle platných norem. Sesazení a umístění skla, přípustné odchylky rámů a rozměry drážek nejsou u SGG COOL-LITE specifické.
• Skla SGG COOL-LITE mohou být instalována jako VEA (vnější připevněné sklo).
• Skla SGG COOL-LITE mohou být instalována jako VEC (strukturální fasáda). Skla SGG COOL-LITE ST jako monolitická nebo izolační skla, výborně vyhovují pro toto použití. Pro neprůhledné monolitické parapetní panely je SGG COOL-LITE dodáván bez smaltu v místech, kde se bude tmelit do strukturální fasády.
• Skla SGG COOL-LITE K, SKN a XTREME mají vždy odstraněný povlak po obvodu a musí být sesazeny do izolačního skla. Pro výsledek je třeba zvážit vzhled kolem okrajů.
• Pracovníci provádějící stavby a úpravy se musejí předem ujistit o slučitelnosti výrobků použitých na těsnění nebo vrstvení, a to jak v případě sesazení do izolačního skla, tak v případě tradiční instalace nebo použití do VEC.

Poznámky

• Jako všechna skla s povlakem, SGG COOL-LITE může částečně deformovat odrážené obrazy, zejména pokud je tvrzeno, sesazeno do izolačního skla, instalováno do drážky atd. V závislosti na vzdálenosti, úhlu pozorování, vzájemném poměru osvětlení uvnitř a vně budovy bude mít sklo různé odchylky, které jsou vlastní tomuto výrobku.
• Stejně jako u jakéhokoliv protislunečního skla, mírné odchylky odrážených barev jsou považovány za normální.

 

Doporučení pro osazení monolitických skel jako parapetů

„Parapety“ rozumíme neprůhledná skla SGG COOL-LITE ST nebo skla umístěná před neprůhlednou stěnu. Skla SGG COOL-LITE K, SKN a XTREME nemohou být použita jako monolitická skla pro parapety.

 

Neprůhledné sklo


• Během skladování, přepravě a instalaci se vyhněte jakémukoliv kontaktu s agresivními výrobky (rozpouštědla, kyseliny, louh apod...). Mohlo by to vést k poškození smaltu.
• Ve spodní části rámu by měly být vytvořeny otvory, které umožní odvodnění drážky. Tyto otvory musejí být provedeny tak, aby se dovnitř nedostala voda. Pravidelně je třeba kontrolovat jejich správné fungování.
• Sklo musí být upevněno do drážky na 4 stranách a následně proveden výpočet. V případě dalších systémů je třeba se informovat u vašeho obchodního zástupce.
• Korozivní materiály nebo materiály, které mohou vydávat korozivní páry (kyselina, amoniak, cementová voda, octové silikony atd.), mohou poškodit smalt. Vyhněte se jejich umístění do blízkosti skla (v případě pochybností se obraťte na vašeho obchodního zástupce).
 

Průhledné parapetní plochy

• Použití průhledného skla na parapety je třeba konzultovat s výrobcem.
• Tepelně zpevněné nebo tvrzené sklo musí být umístěno na jednotný podklad, aby struktury, které zakrývá nebyly vidět.
• Jestliže je světelná propustnost vyšší než 14 %, použijí se neprůhledné panely.

 

Izolační sklo

• Použití izolačních skel na neprůhledný parapet nebo před neprůhlednou stěnu může být provedeno pouze tehdy, jestliže to dovolují právní předpisy země.
• V každém případě toto použití podléhá technickým předpisům: šířka meziprostoru, tloušťka skel, tvrzení skel, … Pro více informací kontaktujte vašeho obchodního zástupce.

 

Instalace prefabrikovaných panelů

• Rám, ve kterém je umístěna sestava parapetní tabule, musí odvádět vodu. U větraných sestav musí rám umožňovat odvětrávání parapetní tabule.
• Komponenty sestavy parapetní tabule drží ve správné poloze stejné prvky.
• Upevňovací systém nesmí namáhat ve střihu sestavu ani tmel, který ji drží v rámu. Nesmí na ně přenášet namáhání způsobené vnějšími tlaky nebo rozdílnou roztažností komponentů. Doplňující informace naleznete v dokumentu „ SGG COOL-LITE, Návod k použití“.

 

Normy a předpisy

• Skla s povlakem SGG COOL-LITE, která jsou vyráběna a upravována v závodech a v pobočkách Saint-Gobain Glass, vyhovují požadavkům evropské normy EN 1096.
SGG COOL-LITE ST vyhovuje požadavkům třídy B normy EN 1096.
SGG COOL-LITE K, SKN a XTREME vyhovují požadavkům třídy C normy EN 1096.
• VEC: Pracovníci provádějící úpravy a stavby se musejí předem ujistit o shodnosti výrobků použitých na vrstvení s povlaky SGG COOL-LITE a také o jejich vhodnosti pro použití jako VEC dle ETAG 002 organizace EOTA (European Organisation for Technical Approvals).

Paláč Euskalduna, Bilbao, Španělsko

Architekt: F. Soriano
 

Zpracování a instalace

Hlavní funkcí SGG COOL-LITE je ochrana proti slunci. Po úpravě však může být použito jako monolitické nebo izolační sklo k realizaci multifunkčních produktů.

 

Izolační skla

• Povlaky SGG COOL-LITE ST nemusejí být na okraji odstraněny. Avšak povlaky SGG COOL-LITE K, KT a SKN a XTREME musí být po obvodu skla odstraněny.
• U izolačních skel je povlak vždy umístěn na pozici 2.
• Kombinací skel SGG COOL-LITE ST s nízkoemisním sklem SGG PLANITHERM ULTRA N / XN / ONE získáme izolační sklo se zvýšenou tepelnou izolací SGG CLIMPLUS SOLAR CONTROL.
• Skla SGG COOL-LITE K, SKN a XTREME není nutno kombinovat s nízkoemisním sklem, protože tuto vlastnost mají.

Tepelně zpevněné sklo, tvrzené sklo, Heat-Soak Test (HST)

• Velmi odolný povlak SGG COOL-LITE ST je tzv. "one stock" produkt. Je možné jej zpracovávat bez tepelného zpevnění, ale zároveň jej lze tepleně tvrdit a provádět heat-soak test.
• Naproti tomu skla SGG COOL-LITE SKN a XTREME jsou dostupné vždy ve dvou variantách. Varianta k tepelnému tvrzení je označena "II". Barva a vlastnosti jsou po tepelném zpracování identické s nekalitelnou variantou.
 

Zakřivené (ohýbané) sklo

• Pouze skla s povlakem SGG COOL-LITE ST mohou být zakřivena (ohýbána)*.
SGG COOL-LITE K, SKN a XTREME nemohou být nikdy zakřivena (ohýbána) ani před, ani po nanesení povlaku.
* STB 120: obraťte se na vašeho obchodního zástupce.

 

Vrstvené sklo

• Sklo SGG COOL-LITE může být vrstvené. Povlak je umístěn na pozici 4 vrstveného skla (na vnější část 2. skla).
SGG COOL-LITE ST lze také vrstvit způsobem, kdy je povlak umístěn na stejné straně jako PVB mezivrstva (pozice 2 prvního skla). Získaný výrobek se tedy liší výkonem a vzhledem od vrstveného skla, na kterém je povlak umístěn na pozici 4.
SGG COOL-LITE XTREME nebo SKN není možno vrstvit s povlakem směrem k PVB fólii..
• Ve všech případech platí, že osoba, která použití navrhla, musí schválit kolorimetrické rozdíly mezi SGG COOL-LITE vrstveným a SGG COOL-LITE nevrstveným.

 

Opracování hran a vrtání

• Opracování hran a vrtání skel SGG COOL-LITE K, SKN a XTREME může být prováděno pouze stroji navrženými pro nízkoemisní pokovená skla.
• Opracování hran a vrtání SGG COOL-LITE ST může být prováděno pomocí klasických nástrojů.
 

Tyto operace se kromě jiného provádějí pro použití SGG COOL-LITE jako strukturálního skla (VEA) typu SGG POINT.
 

 

SGG COOL-LITE ST 150 (bombé), SKN 165B
NH Hotel Francfort, Frankreich
KSP Architecten

 

 

Smaltování

Smaltovaná mohou být pouze skla SGG COOL-LITE ST. Použitý smalt nesmí obsahovat olovo.

 

Sítotisk

• Nanesení smaltovaného motivu sítotiskem na povlak SGG COOL-LITE ST se provádí bezolovnatým smaltem.
• Sítotisk na povlaku SGG COOL-LITE K, SKN nebo XTREMEC není možný.

 

Neprůhledné parapetních plochy

SGG COOL-LITE ST: Při výrobě se doporučuje postupovat pomocí bezolovnatého smaltu. Zneprůhlednění prostřednictvím laku lze provést po odsouhlasení slučitelnosti s povlakem.
SGG COOL-LITE K, SKN a XTREME: Tyto povlaky nemohou být použity jako neprůhledné parapetní plochy.

Realizace parapetů se provede:

- buď použitím zneprůhledněného skla SGG COOL-LITE ST;
- nebo použitím stejného povlaku v izolačním skle speciálně navrženým pro parapety, smaltovaným sklem SGG EMALIT EVOLUTION (jako vnitřní tabule)
- či použitím jiného výrobku v monolitickém skle (např.: smaltované sklo SGG EMALIT EVOLUTION).