SGG BIOCLEAN-E®

Popis

SGG BIOCLEAN-E je samočisticí sklo. Skládá se z čirého skla, na kterém je nanesen transparentní povlak fotokatalytického minerálního a hydrofilního materiálu.
Tento povlak se nanáší postupně během výroby skla na lince typu „float“ pyrolýzou složek kovového původu. Je zcela integrován do povrchu skla, díky tomu je výborně odolný.

Povlak využívá dvojitý účinek UV paprsků denního světla a vody pro odstranění nečistot nashromážděných na vnější straně zasklení:

- vystavení UV paprskům vyvolá rozložení organických nečistot a povrch se tak stane hydrofilním;
- následně voda (např. déšť na skle) pomůže odstranit rozložené zbytky a minerální prach.

Soukromý obytný dům

 

Použití

SGG BIOCLEAN-E je určeno pro vnější zasklení budov, ať už jsou rezidenční nebo kancelářské, pro nově postavené budovy či pro renovaci starších staveb:

- prosklené výklenky;
- okna, francouzské dveře;
- verandy, zimní zahrady;
- střešní okna;
- skleněné stěny;
- prosklené fasády;
- externí výlohy;
- městský mobiliář.

SGG BIOCLEAN-E je vhodný zejména pro zasklení, které je vystavené vnějšímu světlu a dešti.
SGG BIOCLEAN-E se používá ve všech typech prostředí:

- ve městě;
- na venkově;
- na mořském pobřeží;
- ve výrazně znečištěných prostředí: v oblastech s hustou dopravou, v blízkosti letišť, železnic nebo v průmyslových oblastech.
 

Výhody

• Snížení četnosti čištění.

• Výrazné snížení nákladů spojených s údržbou skleněných povrchů.

• Snadná údržba: nečistota na povrchu skla méně ulpívá.

• Při dešti lepší průhled.

• Rychlejší odstranění vnější kondenzace.

• Snížení použití detergentů: respektování životního prostředí.

• Transparentnost a vizuální aspekt je téměř stejný jako u klasického skla (extrémní neutrálnost povrchu).


 

Sortiment

Monolitické sklo 

SGG BIOCLEAN-E je k dispozici na skle SGG PLANICLEAR, SGG PLANITHERM ULTRA N, SGG PLANISTAR a na několika dalších výrobcích řady SGG COOL-LITE. V posledních dvou případech sklo obsahuje povlak na každé straně .
 

Vrstvené sklo

SGG BIOCLEAN-E je k dispozici jako vrstvené sklo v běžném složení. Jako mezivrstva může sloužit klasická PVB fólie (řady SGG STADIP a SGG STADIP PROTECT) nebo akustická PVB fólie (řada SGG STADIP SILENCE).
Pro rozměry a zvláštní složení se obraťte na vašeho obchodního zástupce.

 

Další rozměry a tloušťky na vyžádání.

 

Technická data

Samočisticí funkce

Sklo SGG BIOCLEAN-E je navrženo tak, aby odstranilo nečistoty zanesené vzduchem a deštěm na vnější povrch zasklení:

- zaschlé stopy deště;
- organické atmosférické znečišťující prvky pocházející z automobilů a z průmyslové výroby;
- prach;
- lehké sprchy;
- vnější kondenzace.

Samočisticí postup závisí na mnoha faktorech spojených s životním prostředím a s orientací skleněné plochy:

- povaha nečistot;
- množství nečistot;
- vystavení dennímu světlu a přímému slunci;
- vystavení dešťové vodě;
- spád skleněných tabulí.

Optimální výkonnosti se dosáhne na vertikálních skleněných tabulích, které jsou vystaveny přímému slunečnímu záření a dešti.
Jestliže SGG BIOCLEAN-E není vystaveno dešti nebo je mu vystaveno pouze málo, má tu vlastnost, že se čistí mnohem snadněji než běžné sklo.
Stačí jej pouze postříkat čistou vodou.

SGG BIOCLEAN-E nesmí být považováno za sklo, které nepotřebuje žádnou údržbu.
SGG BIOCLEAN-E je neúčinné zejména v případě výrazného znečištění a v případě minerálních skvrn, které jsou silně přilnavé (cement, barva, lak, silikony, ....).

Pozn.: Po instalaci vyžaduje sklo několik dní expozice na přírodním světle, aby se aktivovala samočisticí funkce.

Reflexe

SGG BIOCLEAN-E představuje vizuální aspekt , který má velmi blízko k běžnému sklu (výrazná neutralita povlaku).
Nicméně všechna skla s povlakem včetně neutrálních mohou představovat různé odchylky reflexe, jestliže je pozorován jejich odraz.
Jedná se o charakteristiku, která je vlastní těmto výrobkům. Závisí na vzdálenosti, na úhlu pozorování, na vztahu mezi úrovněmi vnitřního a vnějšího osvětlení budovy a na povaze předmětů, které se na fasádě odrážejí.

Spektrofotometrické údaje

Spektrofotometrické hodnoty skla nebo izolačního skla se samočisticím povlakem či bez něj jsou velmi podobné. Viz. tabulka níže.
 

Další vlastnosti

Mechanické, tepelné a akustické vlastnosti SGG BIOCLEAN-E jsou stejné jako u běžného skla.


SGG BIOCLEAN splňuje požadavky normy EN 1096, třída A, ohledně odolnosti stavebního skla s povlakem.
Fyzikální hodnoty záření odpovídají obvyklým evropským normám.
* Vrstva SGG PLANITHERM ULTRA N na straně 3, plněno argonem.
** Vrstva SGG COOL-LITE SKN 154 A SGG COOL-LITE SKN 165 na straně 2, plněno argonem.
Skla s oboustranným povlakem vykazují ve srovnání se skly s jednostranným povlakem odlišný barevný odstín!
 

Díky technologii výroby, která sklu zaručuje výbornou odolnost, lze se sklem SGG BIOCLEAN-E manipulovat a skladovat ho jako sklo bez povlaku.
Pozor: Nesmí se dostat do kontaktu s výrobky obsahujícími silikony a nesmí být vystavováno silikonovým párám.
Sklo lze snadno zpracovávat, SGG BIOCLEAN-E v sobě může kombinovat několik funkcí a může být integrováno do:
- izolačního skla SGG CLIMAPLUS;
- vrstveného zvukově izolačního skla SGG STADIP SILENCE nebo do bezpečnostního SGG STADIP nebo do SGG STADIP PROTECT.

SGG BIOCLEAN-E může být také tvrzené, ohýbané nebo smaltované (smalt je na opačné straně, než se nachází povlak) a může také podstoupit heat-soak test.
K dispozici je detektor povlaku. V případě zájmu se obraťte na vašeho obchodního zástupce.

 

Hlavní pokyny

• Je třeba zamezit kontaktu povlaku s tvrdými nebo špičatými předměty.

• Je třeba zamezit přímému kontaktu se silikony (spreje, tmely, přísavky, rukavice, hadříky, …).

• Je třeba oddělit skladované sklo pomocí pružných vložek bez použití lepidel.

 

Sesazení do izolačních skel

• Před sesazením do izolačního skla nemusí být hrana tabule opracována.

• Povlak musí být vždy umístěn na exteriérové straně na pozici 1.

Sesazen do vrstveného skla

• Povlak musí být vždy umístěn na vnější straně vrstveného skla, na pozici 1.
 

Možnosti zpracování

Základní instrukce pro použití skla SGG BIOCLEAN-E

• Při montáži a sesazování vždy sklo umístěte povlakem na vnější stranu.
SGG BIOCLEAN-E se instaluje ve vertikální pozici nebo v nahnuté pozici (v úhlu vyšším než 15° vzhledem k horizontální pozici).
• Těsnicí spoje mezi sklem a spodním okrajem:
- nepoužívejte silikonové tmely. Lze použít některé tmely typu MS Polymere, XMAP nebo z hybridního polyuretanu;
- použijte předem formované spoje typu EPDM nebo TPE, které nejsou silikonové.
• Skla chraňte před kapkami betonu, cementu, malby, tmelů apod.
• Po skončení výstavby skla dobře vyčistěte.

Pro více informací si vyžádejte od našeho obchodního zástupce pokyny pro použití na stavbě a seznam doporučených
těsnění a tmelů (viz webové stránky www.selfcleaningglass.com - česká verze stránek www.samocisticisklo.cz).

 

Normy a předpisy

Sklo s povlakem SGG BIOCLEAN-E odpovídá požadavkům třídy A evropské normy EN 1096 (povlak na pozici 1) a má příslušné označení CE.
 

Fergamma-Büros, Itálie
Architekt: Amerigo Berto

 

Zpracování a instalace

SGG BIOCLEAN-E umožňuje oddálit lhůty mezi jednotlivým čištěním. Nejedná se ovšem o sklo, které by nevyžadovalo žádné čištění.

• Vnější část očistěte postřikem čisté vody, pokud možno bez obsahu vápence. V případě odolnějších nečistot použijte teplou vodu se saponátem a čistou špachtli nebo běžný výrobek na čištění oken a nečistotu vyčistěte čistým a měkkým hadříkem.
• Nesmějí se používat žiletky, dláta a jiné tvrdé a ostré předměty.
• Nepoužívejte výrobky pro abrazivní čištění, přípravky s účinkem „proti dešti“ nebo přípravky, které nejsou určené na sklo.