SGG ANTELIO®

Popis

Protisluneční sklo SGG ANTELIO se vyrábí přímým nanášením kovového povlaku buď na čiré sklo SGG PLANICLEAR, nebo na probarvené sklo ve hmotě SGG PARSOL během zpracování na lince pro výrobu plaveného skla.
Povlak nanášený pyrolýzou dává sklu některé vlastnosti.

- kompletní integraci do povrchu skla;

- odolnost a stabilitu; povlak může být umístěna na vnější straně (pozice 1) nebo vnitřní straně (pozice 2) skel;

- protisluneční vlastnosti a reflexe.

 

Použití

• Kanceláře a obchody

• Vyučovací prostory

• Průmyslové budovy

• Byty a verandy

Skla SGG ANTELIO mohou být použita na většině fasád:

- okna na tradiční fasádě;
- tradiční závěsná stěna;
- strukturální fasády;
- strukturované sklo VEA (vnější připevněné sklo);
- izolační skla (povlak na pozici 1 nebo 2).


 

Citibank - Polsko
Architekti: Bielyszew, Czyz, Kleinert

 

Výhody

• Vysoká světelná propustnost: dobré přirozené osvětlení vnitřních prostorů.

• Snižuje prostup tepelné složky slunečního záření a tím snižuje náklady na klimatizaci

• Údaje pro architekty: větší architektonická kreativita díky použití zakřiveného (ohýbaného) skla, smaltovaného, sítotiskového SGG ANTELIO.

• Jednotný vzhled fasád: použití stejného skla SGG ANTELIO, smaltovaného, výborně sjednotí viditelné a parapetové části.


 

 

 

 

Sortiment

Čtyři různá skla:

- SGG ANTELIO ČIRÉ na čirém skle SGG PLANICLEAR;
- SGG ANTELIO STŘÍBRNÉ na čirém skle SGG PLANICLEAR;
- SGG ANTELIO ZELENÉ na barveném skle SGG PARSOL VERT;
- SGG ANTELIO BRONZOVÉ (HAVANA) na barveném skle SGG PARSOL BRONZE.

Každý výrobek může být použit na fasádě, kdy je povlak umístěn na pozici 1 nebo na pozici 2:

- na pozici 1 je fasáda jednotná a odráží světlo. Je oživena odrazy okolního prostředí;
- na pozici 2 je odraz zmírněný.

Barva skleněného podkladu je zvýrazněna a podtrhuje charakter fasády.

 

 

Zasklívání neprůhledných parapetních ploch

Celkový vzhled skleněné fasády závisí na sladění viditelných skleněných částí s parapetními.
Vnější vzhled prosklené fasády je také ovlivněn:

- počasím, zda je jasno nebo zataženo;

- slunečním zářením, které se vztahuje ke geografickému umístění a k denní době;

- úhlem orientace fasády a pozicí pozorovatele;

- okolním prostředím;

- interiérem budovy (světlostí, zda jsou uvnitř žaluzie a jakou mají barvu);

- barvou kovových rámových konstrukcí.

Tepelné zpracování parapetů (tvrzení nebo tepelné zpevnění) může způsobit lehké deformace.

 

Jednotný vzhled s použitím SGG ANTELIO

Pro dosažení jednotného vzhledu fasády lze nabídnout několik řešení neprůhledných parapetů. Tato řešení závisí hlavně na umístění povlaku na průhledné ploše skla, zda je na pozici 1 nebo 2.
Ve všech případech by měly být vzorky průhledné části skla a neprůhledných parapetů k prohlédnutí přímo na staveništi.

• Povlak SGG ANTELIO položený na pozici 1 (průhledná plocha): SGG ANTELIO může být smaltováno na opačné straně, než je povlak, sortiment SGG EMALIT REFLET sjednocuje průhlednou plochu a neprůhledný parapet.
Obraťte se na obchodního zástupce ohledně referencí, které jsou k dispozici.


• Povlak SGG ANTELIO nanesený na pozici 2 (průhledná plocha): existuje několik řešení zasklení a postupů pro zakalování (zneprůhlednění), zejména od sortimentu SGG COOL-LITE ST - smaltované.
V některých případech se pro zasklení parapetních ploch používá izolační sko složené z tvrzeného skla SGG ANTELIO (povlak na pozici 2) a smaltovanéhoskla SGG EMALIT (obraťte se na vašeho obchodního zástupce pro další informace).
 

Technická data

Spektrofotometrické výkony skel SGG ANTELIO jsou dány:


- pro monolitické sklo;
- pro izolační skla SGG CLIMALIT, v kombinaci s čirým sklem SGG PLANICLEAR;
- pro tepelně izolační skla SGG CLIMAPLUS v kombinaci s nízkoemisním sklem SGG PLANITHERM XN.

 

SS znamená strana umístění povlaku SGG ANTELIO®
Dvojsklo s tepelně izolačním sklem Planitherm XN na protilehlé tabuli (na pozici 3)
* v důsledku vysoké absorpce je doporučeno tepelné tvrzení

 

 

Možnosti zpracování

• Instalace: Požadovaný vzhled a výkon určuje umístění povlaku (pozice 1 nebo 2). Umístění povlaku na pozici 2 se doporučuje:
- v oblastech s vysokým stupněm znečištění;
- jestliže SGG ANTELIO je vystaveno vodě stékající na betonu nepropouštějícím vodu;
- jestliže SGG ANTELIO je použito na zastřešení.

• Skla SGG ANTELIO musejí být v každém případě instalována v souladu s všeobecnými předpisy pro stavební práce a dle platných předpisů.

SGG ANTELIO může být instalováno jako VEA (vnější připevněné zasklení).

SGG ANTELIO může být instalováno jako strukturální fasáda.

• Pracovníci provádějící stavby a úpravy se musejí předem ujistit o slučitelnosti výrobků použitých na těsnění nebo vrstvení, a to jak v případě sesazení do izolačního skla, tak v případě tradiční instalace nebo použití do VEC.

• Údržba a čištění skel s povlakem

 

 

Normy a předpisy

• Protisluneční sklo SGG ANTELIO, vyráběné a zpracovávané v závodech Saint-Gobain Glass odpovídá požadavkům třídy A normy EN 1096 a má příslušné označení.


• VEC: Pracovníci provádějící úpravy a stavby se musí předem ujistit o slučitelnosti výrobků použitých na vrstvení s povlakem SGG ANTELIO a také o jejich vhodnosti pro použití jako VEC dle ETAG 002 organizace EOTA (European Organisation for Technical Approvals).
Povlak SGG Antelio byl předmětem zkoušek vhodnosti použití jako VEC v souladu s ETAG 002, se silikony Dow-Corning DC993 a DC3362 krytými ETA (European Technical Approval).

 

Zpracování a instalace

Hlavní funkcí SGG ANTELIO je protisluneční ochrana. Po zpracování může být použito jako multifunkční produkt, a to buď jako monolitické sklo nebo sesazeno do izolačního skla.

 

Izolační sklo

Povlak SGG ANTELIO nemusí být na okraji odstraněn.

• V izolačním skle může být povlak umístěn na pozici 2 nebo na pozici 1.
• Tepelně izolační sklo SGG CLIMAPLUS SOLAR CONTROL lze získat spojením skla SGG ANTELIO s nízkoemisním sklem SGG PLANITHERM XN.

 

Tepelně zpevněné sklo, tvrzené sklo, Heat-Soak-Test

Povlak skel SGG ANTELIO je navržen tak, že odolá procesům zpevnění, tvrzení nebo může podstoupit zpracování heatsoak test, aniž by se poškodil vzhled a vlastnosti skla. Jestliže však jsou tato skla tepelně zpevněna nebo tvrzena, nemohou být následně řezána, opracována ani do nich nelze vrtat.
Je tedy nutné, aby tyto úpravy byly provedeny dříve, než bude sklo tvrzeno nebo tepelně zpevněno!

 

Ohýbané sklo

SGG ANTELIO může být ohýbáno. Povlak je odolný vůči úpravám.

 

Vrstvené sklo

SGG ANTELIO může být vrstvené. Povlak je běžně umístěn na vnější straně vrstveného skla. Umístění povlaku na fólii PVB lze provést pouze po konzultaci s technickým oddělením SGG .

 

Opracování hran a vrtání

Opracování hran a vrtání skel SGG ANTELIO se provádí klasickými nástroji. Tyto operace se kromě jiného provádějí pro použití SGG ANTELIO jako strukturálního skla (VEA) typu SGG POINT.

 

Smaltování

• Skla SGG ANTELIO mohou být smaltována na straně skla ( SGG EMALIT EVOLUTION REFLET).
• Smaltování na straně povlaku může být provedeno pouze pro zvláštní použití a po vyzkoušení návrhu na vzorku většího rozměru.

 

Sítotisk

Aplikace smaltovaného motivu sítotiskem na sklo SGG ANTELIO (skleněná strana) je možná. Není však možné provádět aplikaci povlaku SGG ANTELIO na sklo se sítotiskem.

 

Zakalení parapetních ploch

Zakalení skla SGG ANTELIO se provádí smaltováním (viz.výše).

 

Poznámka

Jako všechna skla s povlakem SGG ANTELIO může deformovat odrážené obrazy, zejména pokud je tvrzeno, sesazeno do izolačního skla, instalováno do drážky atd. V závislosti na vzdálenosti, úhlu pozorování, vzájemném poměru osvětlení uvnitř a vně budovy bude mít sklo různé odchylky a kolísání, zejména na úrovni barev, které jsou vlastní tomuto výrobku.

Více informací naleznete zde

Možnosti použití