Certifikace budov

Jaký vliv má budova na své okolí? A obráceně: jak ovlivňuje okolí budovy náš život a naši práci? Existuje mnoho požadavků, které jsou na trvale udržitelné budovy kladeny. Proto musí být jejich vliv na životní prostředí posuzován v celkové souvislosti.

 

Různé certifikační systémy slouží architektům a stavebním inženýrům jako pomůcka při plánování: