Účelem této stránky je poskytnout informace o aktivitách podniku Saint-Gobain Glass.
 
 
Pod názvem Saint-Gobain Glass jsou sdruženy veškeré společnosti, skupiny a organizace, které jsou s podnikem Saint-Gobain Glass spojeny a které podnik Saint-Gobain Glass přímo nebo nepřímo ovládá.
Společnost Saint-Gobain Glass France, vlastník práv k těmto internetovým stránkám, se vždy snaží zajistit, aby byly informace poskytnuté na těchto internetových stránkách spolehlivé.
 
 
Společnost Saint-Gobain Glass France
 
 
• však žádným způsobem nemůže zaručit správnost, přesnost nebo úplnost informací poskytnutých na těchto internetových stránkách, včetně všech hypertextových odkazů nebo jiných přímých nebo nepřímých odkazů použitých na těchto internetových stránkách
• si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího oznámení změnit nebo upravit obsah dokumentů zveřejněných na těchto internetových stránkách 
• odmítá jakékoli ručení za nepřesnosti, chyby nebo neúplné informace na těchto internetových stránkách.
 
Není-li stanoveno jinak, jsou práva k dokumentům, které tyto internetové stránky obsahují, a ke každému záznamu, který byl pro tyto internetové stránky vytvořen, výlučným vlastnictvím podniku Saint-Gobain Glass. Licence nebo jiná práva, s výjimkou práva k prohlížení těchto internetových stránek, nejsou poskytnuty. Reprodukce dokumentů zveřejněných na těchto internetových stránkách je povolena výhradně pro osobní a soukromé informační účely. Jakákoli reprodukce nebo použití kopií k jinému účelu jsou nepřípustné.
Každý návštěvník těchto internetových stránek, který podniku Saint-Gobain Glass poskytne informace, přizná podniku Saint-Gobain Glass přenositelné právo využít tyto informace dle vlastního uvážení. Informace poskytnuté návštěvníky tímto způsobem nejsou považovány za důvěrné, musejí být správné a právně přípustné a nesmějí poškozovat třetí osoby.
Každá osoba zmíněná na některé z těchto internetových stránek může využít své právo na přístup k informacím, které se jí týkají, či na jejich změnu, úpravu nebo odstranění tak, že se obrátí na tuto adresu:
 
Saint-Gobain Glass France
Mezinárodní oddělení pro prodejní a marketingovou politiku
18 avenue d'Alsace - 92400 COURBEVOIE - FRANCE
Tel: + 33 (0)1.47.62.48.41 - Fax: + 33 (0)1.47.62.34.91
Impresum
Saint-Gobain Glass France
18, Avenue d'Alsace
F-92400 Courbevoie
Registre de Commerce 998 269 211 R.C.S. Nanterre
Président-Directeur Général: Jean-Pierre Floris