Jako přední evropský výrobce, zpracovatel a distributor plochého skla zavádí společnost Saint-Gobain Glass již nyní označení CE pro některé ze svých výrobků. Prohlášení o shodě, ve kterém jsou uvedeny informace o vlastnostech a výkonech výrobku, lze získat prostřednictvím internetových stránek.

 

 

Všeobecná informace:

Označení CE znamená, že výrobky splňují požadavky předpisu o stavebních výrobcích, který byl navržen Evropskou komisí, a že jsou vhodné pro plánované použití.

Prohlášení o shodě výrobku společnosti SGG nebo spřízněné společnosti můžete vyhledat v síti Saint-Gobain Vitrage:

Zadejte kód skládající se z číslic a písmen uvedený na dodacím listu nebo pro základní sklo na etiketě. Zadejte datum uvedené na etiketě nebo dodacím listu ve formátu DD/MM/RRRR.